Rajd rowerowy

W sobotę 24 czerwca 2017 odbył się rajd rowerowy na trasie: Pszczew - Szarcz - Zielomyśl - Brzeźno - Nowe Gorzycko - Pszczew.

  • Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).